Bureau Onderweg

Werkterrein

De wereld van verkeer en vervoer is sterk in ontwikkeling. Allerlei maatschappelijke en technologische ontwikkelingen (gaan) zorgen voor een geheel andere organisatie van onze mobiliteit.  De standaard rolverdeling tussen overheid en markt als gevolg van deze ontwikkelingen verandert mee. Overheid en markt werken steeds meer samen om gezamenlijk om de mobiliteit en bereikbaarheid te verbeteren: met gebruikmaking van de nieuwste technologieën van de markt, maar binnen de beleidskaders van de overheidwerkterreinen.

We hebben al, en krijgen nog meer, te maken met nieuwe ontwikkelingen en samenwerkingsverbanden met fraaie termen als Connecting Mobility, Mobility as a Service (MaaS), Smart Mobility, Talking Traffic, C-ITS, Smart City, iVRI, etc. Daarbij spelen tot in de haarvaten van de wereld van verkeer en vervoer allerhande nieuwe technologieën een rol: van Apps tot Zelfrijdende Voertuigen en alles wat daar tussenin zit.

Wat niet verandert is de noodzaak voor (objectieve) monitoring en evaluatie. Zijn nieuwe systemen kansrijk? Leveren apps een bijdrage aan een betere mobiliteit? Zorgt de i-Vri voor een betere doorstroming? Welke maatregelen zorgen nu werkelijk voor minder files? Is het gedrag van verkeersdeelnemers veranderd? Bureau Onderweg beschikt over de expertise om met passende onderzoeksdesigns en data-analyse technieken de gestelde vragen op verantwoorde wijze te beantwoorden.

Door onze uitgebreide kennis van onderzoek, data en de (verkeerskundige) inhoud worden we ook steeds vaker gevraagd oor anderssoortig werkzaamheden. Bijvoorbeeld om te ondersteunen bij het ontwikkelen, specificeren en testen van nieuwe tooling, een nadere blik op (nieuwe) databronnen, de kwaliteit en nieuwe toepassingen. Ook hier altijd (wetenschappelijk) verantwoord maar rekening houdend met de praktische beperkingen. Of het nou gaat om een app, een netwerkregeling, of het fuseren van data.

Specialiteit

Wilt u een volledig beeld van de effecten? Wilt u weten of de doelstelling is bereikt? Wilt u een afweging tussen de kosten en de baten? Een specialiteit van Bureau Onderweg is de evaluatie van infrastructurele maatregelen en DVM maatregelen. Daarbij vergeten wij de neveneffecten niet, evenmin als eventuele ongewenste bijeffecten. Wij kunnen natuurlijk ook de evaluatie van andere maatregelen en uw beleidsevaluatie verzorgen.